Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Tepelné spracovanie

Prostredníctvom našich dlhodobo spolupracujúcich kaliarní v Českej republike a kaliarne v materskom závode PRÄZI – FLACHSTAHL AG zaisťujeme nasledujúce tepelné spracovanie u nás kúpených materiálov a vyrábaných dielov z nástrojových aj ušľachtilých ocelí:

Kalenie

 • kalenie v soľnom kúpeli
 • kalenie v oleji
 • kalenie v ochrannej atmosfére
 • kalenie vo vákuu
 • indukčné kalenie
 • zošľachťovanie
Klasické kalenie ocelí v soľnom kúpeli zaisťujeme do dĺžky 3 m. Touto technológiou sú zaistené minimálne deformácie ocelí pri samotnom kalení a popúšťaní. Následné ochladzovanie ocelí je v prípade potreby vykonávané pod chladiacim lisom. Indukčné kalenie ocelí zaisťujeme do dĺžky 4 m, vo výnimočných prípadoch podľa profilu až 5 m.

Chemicko-tepelné spracovanie

 • cementovanie
 • nitridovanie
 • nitrocementovanie (karbonitridovanie)
Cementovanie a nitridovanie sa vykonávajú prevažne v dlhodobo spolupracujúcich firmách v ČR.

Žíhanie

 • žíhanie na odstránenie pnutia
 • žíhanie na mäkko
 • žíhanie normalizačné
Naši skúsení zamestnanci vám radi odporučia vhodnú technológiu tepelného spracovania na základe voľby materiálu, dosiahnutých vlastností, výsledných deformácií a koncového použitia.

Kaliareň v materskom závode PRÄZI – FLACHSTAHL AG disponuje mnohoročnými skúsenosťami v oblasti tepelného spracovania a vlastným výskumom v tejto oblasti. Je samozrejmosťou, že naši zamestnanci v prípade zvláštnych aplikácií konzultujú vhodné tepelné spracovanie s kolegami v materskom závode.