Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Kontrola/meranie

3D meranie

Na komplexnú kontrolu výrobkov je k dispozícii CNC súradnicový merací prístroj WENZEL 65, ktorý umožňuje kontrolovať tak rozmery, ako aj odchýlky tvaru a polohy výrobkov s rozmermi až 650 × 4 000 × 500 mm. Meracie programy, ktoré vytvárajú kvalifikovaní pracovníci, umožňujú štatistické vyhodnotenie meraných rozmerov.

V rámci zachovania požadovanej presnosti merania je prístroj umiestnený v klimatizovanej kabíne.

Dĺžkové meradlá

Všetky meradlá sú kalibrované v stanovených lehotách v akreditovaných laboratóriách, a tým je zaistené ich nadviazanie na štátne etalóny.

Jedná sa napr o meraní: dĺžky, šírky, sily, rovinosti, pravouhlosti

Meranie tvrdosti

Na kontrolu tvrdosti využívame základné metódy:
  • Brinellovu HB 2,5 / 250 kg
  • Vickersovu HV
  • Rockwellovu HRC.
Meranie sa vykonáva na stacionárnom tvrdomeru Wolpert / Diatestor 2RC

Meranie drsnosti

Na kontrolu drsnosti je k dispozícii drsnomer Garant Perthomerher H1 s tlačiarňou umožňujúcou vytlačenie profilu meraného povrchu a hodnôt Ra, Rz a Rm podľa normy DIN EN ISO 4287.

Spektrální analýza

Na kontrolu materiálu používame spektrálny analyzátor Spectroport, ktorý umožňuje kontrolu chemického zloženia analýzou spektra.

Ku kontrole používame spektrálne analyzátory, ktoré umožňujú kontrolu chemického zloženia materiálu analýzou spektra výboje v ochrannej atmosfére argónu aj meraním iskrovou metódou a najnovšie aj RTG analyzátorom.

Ďalšie možnosti merania

K zistení vady zdvojenie materiálu v dielach od sily cca. 0,5 mm po silu cca 400 mm používame Digitálny ultrazvukový prístroj USM 36 - Krautkrämer / GE Inspection
Na meranie jednosmerného a striedavého zvyškového magnetického poľa (jednotky mT, A / cm, kA / m, Gauss) používame digitálny meracom prístroji Deutrometer 3873 od firmy Karl Deutsch
Pre detekciu povrchových prasklín v napr. Kalených produktoch sa u nás používa Kapilárna metóda pre zisťovanie prasklín Met-L-Check