Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Frézovanie

Frézovanie obrobkov vykonávame na CNC aj konvenčných frézkach, ktoré sú prispôsobené na upínanie dlhých a plochých dielov. Prevažuje CNC obrábanie (frézovanie) z dôvodu neustále sa zvyšujúcich požiadaviek na presnosť dielov. Nástrojové vybavenie na týchto strojoch zodpovedá obrábaniu nástrojových ocelí v mäkkom aj zakalenom stave do 60 HRC.

Dvojvretenová frézka AMADA THV 800

Ide o technológiu vysokoproduktívneho DVOJVRETENOVÉHO obrábania plochých dielov. Obe vretená sú vybavené frézovacou hlavou s priemerom 250 mm a 12 frézovacími plátkami, vďaka ktorým sme schopní dosiahnuť drsnosť povrchu obrábaných plôch do Ra 0,8 µ.

Plne automaticky sú obrobené všetky štyri obvodové strany obrobku. Najväčšiu časovú úsporu prináša obrábanie dvoch paralelných strán súčasne. Obrábanie všetkých obvodových strán dielov prebieha bez nutnosti ich prepínania, čo generuje nielen ďalšiu časovú úsporu, ale zároveň zaručuje zvýšenú presnosť rovnobežnosti a kolmosti obrábaných strán.

Maximálne rozmery obrábaného polotovaru sú 800 × 230 × 800 mm.

CNC frézky MATEC HV 30

Tieto dve centrá umožňujú CNC frézovanie dielov do max. rozmerov 3 000 × 800 × 800 mm, resp. 4 000 × 800 × 800 mm. Okrem štandardného pohybu v 3 osiach je každý stroj vybavený horizontálno-vertikálnym výklopným vretenom v rozsahu ±105° s plynulým delením, ktoré umožňuje produktívne CNC obrábanie či vŕtanie čiel obrobku.

Na upínanie obrobkov je stroj vybavený súpravou hydraulických zverákov pre celú dĺžku. Ako riadiaci systém je na stroji použitý Heidenhein iTNC 530. Rozsah otáčok vretena 20 – 9 000 1/min.

CNC frézka MATEC 40L

Toto obrábacie centrum disponuje rozjazdmi v osiach X 6 000/Y 800/Z 900 mm.

Stroj má v sebe integrované dva obrábacie priestory s možným oddelením deliacou priečkou. Umožňuje tak produktívne viacpriestorové obrábanie. Upínací kužeľ HSK100 zaručuje dostatočnú tuhosť upnutia nástroja.

CNC frézka MATEC 50HV

Rozjazdy v osiach X 4 000/Y 1 000/Z 1 100 mm.

Stroj je vybavený horizontálno-vertikálnou otočnou frézovacou hlavou a má v sebe integrovaný otočný stôl s priemerom 1 450 mm.

CNC frézka Norte VS 500

Toto centrum umožňuje CNC frézovanie dielov do max. rozmerov 5 000 × 500 × 500 mm pri upnutí 15 ks hydraulických zverákov v rade vedľa seba. Obrábané diely sú prevažne dlhé štíhle lišty, klzné vedenia a rôzne typy priemyselných nožov. Stroj disponuje automatickou výmenou nástrojov a nástrojovým vretenom pohyblivým v 3 osiach.

Stroj je vybavený programovo riadenou deličkou s horizontálnou osou a upínacím stolom s dĺžkou 1 000 mm vrátane podperného koníka. Na tomto stole je umiestnený hydraulický zverák, ktorý umožňuje CNC obrábanie dielov doskového charakteru s maximálnou dĺžkou 800 mm a šírkou 350 mm a ich naklápanie v pozdĺžnej osi.

CNC frézka DMG DMC 100H

Toto horizontálne centrum umožňuje CNC frézovanie dielov do max. rozmerov 1 000 × 1 000 × 1 000 mm. Súprava šiestich výmenných paliet so systémom upínania pomocou AMFO dosiek umožňuje výmenu dielov mimo pracovného priestoru a za behu stroja, čím sa výrazne redukujú prípravné časy. Navyše variabilita AMFO dosiek umožňuje CNC obrábanie tvarovo rôznych dosiek a iných dielov bez zdržiavania v rade za sebou, čím je vhodná na produktívne CNC frézovanie v malých sériách.

Konvenčné frézovanie plní skôr podpornú funkciu a vykonávame ho na týchto strojoch

Frézka FGS 50/63

Masívny stroj na obrábanie veľkých plochých dielov doskového charakteru..
Max. presnosť: 0,1 mm
Max. rozmery obrobku: 1500 x 400 x 500 mm

Frézka FV20

Konvenčná frézka s naklápacou hlavou v osi Y umožňujúcou okrem iného frézovanie zrazení na čelách dlhých dielov.
Max. presnosť: 0,1 mm. Max. rozmery obrobku: 1000 x 200 x 300 mm