Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Výroba dielov, zákazkové rozmery

Zákazkové rozmery – polotovary na mieru

Ak vám nevyhovuje polotovar z hľadiska rozmerov a akosti, v prípade brúsených ocelí katalógových rozmerov podľa normy DIN 59350 vám ponúkame výrobu polotovarov priamo na mieru.

Zákazková výroba polotovarov na mieru prebieha na základe vami zadaných rozmerov, tolerancií a akosti ocele. Presné, frézovaním a brúsením obrobené a zauhlované polotovary majú všestranné využitie v strojárstve.

Na základe vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku s termínom dodania. Dopyt môžete zadať priamo na našom webe po registrácii alebo e-mailom či faxom. Kvôli presnosti ponuky detailne špecifikujte všetky požiadavky na výrobok. Na každý dopyt budeme reagovať.

Zákazkové rozmery – polotovary na mieru nie sú obmedzené akosťou materiálu. Ponúkame vami požadovaný materiál alebo vám navrhneme alternatívny druh ocele rovnakých úžitkových vlastností.

Zákazková výroba dielov

Vyrábame presné ploché diely vrátane tepelného spracovania podľa výkresovej dokumentácie zákazníka, ktoré sú vhodné na všeobecné použitie v strojárstve a majú široké uplatnenie v priemysle. Podľa vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku s termínom dodania. Výroba dielov nie je obmedzená akosťou materiálu. Ponúkneme vám požadovaný materiál alebo navrhneme iný druh ocele rovnakých úžitkových vlastností. Všetky vyrábané diely sú kompletne premerané na 3D meracom stroji a na vyžiadanie dodáme aj merací protokol.

Dopyt na výrobu dielov a komponentov môžete zadať priamo na našom webe po registrácii alebo e-mailom či faxom. Kvôli presnosti ponuky detailne špecifikujte všetky požiadavky na výrobok. Na každý dopyt budeme reagovať.

Lišty

Ponúkame lišty (dlhé štíhle diely) z nástrojových aj ušľachtilých ocelí vrátane tepelného spracovania do všetkých odvetví priemyslu. Sú vhodné napr. pre obrábacie stroje, vedenia, dopravníky, jednoúčelové stroje, prípravky a pod.

Lišty vyrábame podľa vášho priania v mäkkom vyhotovení, celkovo prekalené, cementované a kalené, nitridované alebo len povrchovo indukčne kalené.

Lišty majú prevažne tento charakter:
 • vodiace lišty,
 • klzné lišty,
 • lineárne vedenia,
 • posuvné systémy,
 • pojazdové lišty,
 • jednoduché ohraňovacie a lisovacie nástroje,
 • dlhé štíhle diely.

Priemyselné nože

Ponúkame výrobu priemyselných nožov z nástrojovej ocele na prácu za studena vrátane tepelného spracovania do všetkých odvetví priemyslu, najmä na spracovanie ocele, dreva, plastu, gumy, papiera, textilu a pod.

Priemyselné nože majú prevažne tento charakter:
 • strihacie nože,
 • drviace nože,
 • hobľovacie nože,
 • sekacie a vysekávacie nože,
 • štiepacie nože,
 • mlecie nože,
 • strojové nožnice na delenie.

Dosky

Ponúkame rôzne dosky z nástrojových, ušľachtilých a konštrukčných ocelí vrátane možnosti tepelného spracovania pre všetky odvetvia priemyslu. Sú vhodné napr. na lisovacie a strižné nástroje, dopravníky, jednoúčelové stroje, manipulátory, prípravky a pod.

Dosky vyrábame na obvode rezané, pálené a frézované s prebrúsenou hrúbkou na vertikálnej brúske BPV. Môžeme taktiež ponúknuť frézovanie drážok, vŕtanie otvorov, vŕtanie závitov a taktiež zhotovenie závitov zboku dosky na manipulačné oká a pod.

Dosky majú prevažne tento charakter:
 • základové dosky lisovacích nástrojov,
 • normalizované P-dosky (P-Platten) na vstrekovacie a lisovacie nástroje,
 • dosky na prípravky,
 • dosky na stavbu jednoúčelových strojov,
 • dosky na tvárniace stroje,
 • mlecie dosky.