Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Dávkovacie zariadenia pre bioplyn

Osvedčené a štandardizované prepravné systémy pevných látok sú optimalizované špeciálne na kontinuálne alebo intervalové dávkovanie biomasy. Dávkovacie zariadenie pre bioplynové stanice pozostáva z kontajnera na operatívnu zásobu biomasy a závitových dopravníkov na jej transport do fermentorov. Vyznačujú sa dobrou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

Pri konštruovaní a výrobe sú pre nás meradlom bezpečnosti normy ATEX. Samozrejmosťou je zaistenie plynotesnosti prechodov stien fermentoru.davkovaci_zarizeni-sneky

Výhody plynúce pre vás z používania nášho dávkovacieho zariadenia:

  • kompetentné kontaktné osoby,
  • riešenie špecifických zadaní,
  • optimálne zákaznícke poradenstvo,
  • prvotriedna kvalita,
  • moderná technológia povlakovania,
  • efektívnosť a spoľahlivosť,
  • 48-hodinový servis s predzásobením náhradnými dielmi.
Pre väčší komfort našich zákazníkov ponúkame rôzne vyhotovenie zásobníkov na biomasu. Okrem zásobníkov vlastnej výroby – tzv. posuvného dna – ponúkame aj produkty spriaznených spoločností.