Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Skupina PRÄZI GROUP ...

 • PRÄZI - FLACHSTAHL AG
 • PRÄZI - FÖRDERTECHNIK GmbH
 • PRECIZ, s.r.o.
 • PRÄZI-HUNGARIA Kft.
 • Uniemetaal BV
 • PRAZI-PARTS Srl
Skupina PRÄZI GROUP je združenie firiem dodávateľského priemyslu. Úzke prepojenie so zákazníkmi je stredobodom obchodných vzťahov. Iba prostredníctvom priamej komunikácie je možné rozvíjať dlhodobý, partnerský dodávateľský vzťah, ktorý prináša výhody všetkým zúčastneným v rámci riadenia reťazca dodávateľov.

PRÄZI GROUP funguje v rámci tohto reťazca dodávateľov už mnoho rokov a veľa toho dosiahla aj vďaka dlhoročne sa rozvíjajúcim vzťahom so zákazníkmi. Pritom skupina PRÄZI GROUP kladie veľký dôraz na to, aby zákazníkom bola uznávaná a vážená nielen ako dodávateľ, ale taktiež ako partner.

Toto je dôležitým základom našej úspešnej histórie. Pomáhame našim zákazníkom optimalizovať tvorbu ich hodnôt a skrátiť výrobný cyklus. Pritom sa prevažne zameriavame na to, aby sme v hospodárskej súťaži boli vždy o krok napred. Dodržiavanie termínov a pomeru ceny a výkonu sú rozhodujúcimi kritériami tohto stáleho úsilia o prvotriedny výkon.

Vďaka vysokému povedomiu o kvalite a flexibilnej realizácii rozmanitých požiadaviek zákazníka je skupina PRÄZI GROUP uznávaným partnerom početných firiem v týchto priemyselných odvetviach:
 • všeobecné strojárstvo
 • výroba náradia, prípravkov a foriem,
 • výroba obrábacích strojov,
 • automobilový priemysel,
 • roboty a automatizačná technika,
 • výroba dopravných zariadení,
 • spracovanie vápenatého pieskovca,
 • výroba poľnohospodárskych strojov.
Kontinuálnym rozširovaním výrobných aktivít skupina PRÄZI GROUP odoláva rizikám a má stály príjem. V súčasnosti má 600 pracovníkov v 5 závodoch v 4 krajinách západnej a strednej Európy a vyrába výrobky s najvyššou úžitkovou hodnotou podľa technických požiadaviek zákazníkov.

PRÄZI-FLACHSTAHL AG

PRÄZI – FLACHSTAHL AG v Everswinkeli je hlavný výrobný závod skupiny zaoberajúci sa výrobou plochej, precízne opracovanej ocele v štandardnom aj špeciálnom vyhotovení, ako aj vodiacich líšt a klzných vedení s rôznymi geometrickými prierezmi. Ponúka individuálne riešenia na mieru v oblasti obrábacích strojov, automatizačnej techniky a všeobecného strojárstva.

Web stránky

PRÄZI-FÖRDERTECHNIK GmbH

PRÄZI – FÖRDERTECHNIK GmbH je váš kompetentný partner v oblasti nekonečných valcovaných závitoviek, závitových dopravníkov a kompletných dopravných zariadení priamo na zabudovanie, ako aj systémov spracovania pevných látok v závodoch výroby bioplynu.

Web stránky

PRÄZI-HUNGARIA Kft.

PRÄZI-HUNGARIA Kft. je od roku 1998 vo vlastníctve spoločnosti PRÄZI –– FLACHSTAHL AG. Podnik expandoval a úspešne sa špecializoval na výrobu produktov a komponentov pre poľnohospodárske stroje.

Web stránky

UNIEMETAAL B.V. Lelystad

UNIEMETAAL B.V. je od roku 2002 súčasťou skupiny g.claas groupp. Už viac než 40 rokov je UNIEMETAAL úspešne etablovaný na trhu a vďaka špeciálnej technológii kalenia sa stal spoľahlivým dodávateľom kalených oterových dosiek na výrobu kompletných nástrojov a prepracovanie nástrojov určených na lisovanie vápenno-pieskových tehál. Dodávateľský program Uniemetaal B.V. zahŕňa nástroje pre všetky bežné typy lisov a formátov tehál.

Web stránky

PRAZI-PARTS Srl

Prazi-PARTS Srl je dcérska spoločnosť založená spoločnosťou PRÄZI FLACHSTAHL AG v roku 2015. Sídlo spoločnosti je v severnom Taliansku. Firma sa špecializuje na distribúciu závitovkových dopravníkov a rotujúcich dielcov pre zberové stroje.

Web stránky