Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Česká republika • Zákaznická linka: +420 577 113 040

Formy na výrobu vápenno-pieskových tehál

Skupina g. claas gruppe pôsobí už niekoľko rokov úspešne na trhu silikátových výrobkov a vďaka špeciálnej technológii kalenia sa stala spoľahlivým dodávateľom tak kompletných nástrojov, ako aj kalených, na oter namáhaných dosiek pre tento priemysel.

Prehľad činností

  • Konštrukcia a výroba kompletných nástrojov pre formy na silikáty pre mechanické a hydraulické lisy – a tiež jednotlivé konštrukčné skupiny ako vrchné a spodné raznice, tvárniace stoly, tvárniace rámy, okrajové komponenty apod.
  • CAD konštrukcia a vývoj
  • Výkonné mechanické technológie obrábania ako brúsenie, vŕtanie a obrábanie CNC frézou
  • Kalenie opotrebovávaných dielov špeciálnym postupom podľa najnovšieho stavu techniky
  • Najprísnejšia kontrola kvality s použitím najmodernejších meracích a skúšobných zariadení

Spotrebné diely

  • Výroba všetkých spotrebných dielov pre formy na silikáty, ako sú pozdĺžne, čelné, raziace a krycie dosky, prizmy foriem a tŕne.
  • Dodávka štandardných spotrebných dielov zo skladu, čím je zaručená krátkodobá a plánovitá disponibilita.
Ako špecialista na priemysel silikátových výrobkov sme prispôsobili náš výrobný proces výrobe dosiek nachádzajúcich sa vo formách na lisovanie vápenno-pieskových tehál. Vďaka výrobnému procesu vyvinutému na základe mnohoročných skúseností sa dosahuje na číslicovo riadených strojoch a s použitím najmodernejších techník tepelného spracovania tá najvyššia kvalita.

Náradie a nástroje na tvarové lisovanie

  • Konštrukcia a výroba kompletných nástrojov pre všetky typy lisov
  • Prestavby, dovybavenie, opravy a špeciálne vyhotovenie foriem na silikáty

Príslušenstvo

  • Výroba periférnych komponentov, ako sú formovacie stoly, formovacie rámy, prichycovacie dosky a pod. pre formy na silikáty.